SEMANA SANTA DE SALAMANCA
SALAMANCA

Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Via Crucis

SEDE CANÓNICA | Iglesia Parroquial de San Juan de Mata | Avenida Filiberto Villalobos, 82 | SALAMANCA
SEDE SOCIAL | Iglesia Parroquial de San Juan de Mata | Avenida Filiberto Villalobos, 82 | SALAMANCA